Vize managementu pro rok 2023

Kde chceme být za 10 let

  1. Firma, kde všichni zaměstnanci pracují na lepší budoucnosti
  2. Firma, která si cení globálního životního prostředí a rozvíjí se spolu s širší společnosti

Chceme být firmou, ve které má každý zaměstnanec radost z toho, že pomáhá budovat lepší současnost a lepší budoucnost, a která dbá na to, aby všichni zaměstnanci mohli ukázat, co je v nich nejlepší, a společnými silami budovali nové hodnoty.

Dále chceme světu nabízet vysoce kvalitní produkty a služby, které mají dlouho životnost, šetří energie a přírodní zdroje. Chceme se spolu s širší společností dál vyvíjet a jako firma fungovat způsobem, který respektuje globální životní prostředí.