Představení společnosti

Vize společnosti

Regionální a místní ekonomiky na celém světě jsou na sobě stále více navzájem závislé. Žijeme v době, kdy události na jednom trhu okamžitě vedou k řetězové reakci, jejíž dopady pocítí celé globální hospodářství. Naše budoucnost je tak nejasná a nevyzpytatelná.

A právě v tomto novém světě jsme 24. prosince 2013 oslavili 60. výročí založení společnosti Fukoku Co., Ltd.

Chtěli bychom využít Oslavy vzniku naší prosperující, životaplné společnosti, která i nadále úspěšně roste, k posílení již tak pevných obchodních základů skupiny Fukoku.

60. výročí založení společnosti nám nabízí příležitost dále naši filozofii prohloubit a znovu naplnit všechny členy skupiny naším firemním duchem. Připravili jsme Firemní filosofii, jejímž cílem je společnost zdárně dovést k oslavám 100 let historie, a Vizi managementu pro rok 2023, která popisuje, v jakém stavu bychom společnost chtěli mít za 10 let. Dále jsme vypracovali Pilíře manažerské strategie pro rok 2023, které nám pomohou naši Vizi naplnit.

V budoucnu budeme podnikat kroky k realizaci manažerské strategii a zahrneme ji do našeho pololetního plánu, který bude každé tři roky revidován tak, aby reflektoval měnící se ekonomické podmínky a prostředí.