Politika společenské odpovědnosti

Vznik politiky společenské odpovědnosti:

Korporátní značka společnosti Fukoku "Φ" je matematický symbol vyjadřující "zlatý řez" který představuje "dokonalou rovnováhu". K dosažení "dokonalé rovnováhy" se nemůžeme pouze spokojit s tím, čeho jsme dosáhli v minulosti, ale musíme zachovat co funguje, nahradit co je zastaralé a přidat nově co je potřeba. Věříme, že tato rovnováha nám pomůže vytvořit nové firemní hodnoty. Odstín modré, který se používá jako firemní barva, představuje barvu oceánů (mořskou modrou), barvu oblohy (blankytně modrou) a modrou barvu Země viděnou z vesmíru. Tento skrytý význam Fukoku nám ukazuje, že jeho zodpovědnost jako společnosti, je udržovat transparentní a jasné řízení a zajistit pokračující pokrok ve všech pobočkách na světě. Cílem společnosti Fukoku je vybudovat dynamickou a moderní společnost, v níž si zaměstnanci mohou splnit své sny prostřednictvím seberealizace v pracovním životě.

Korporace jsou podporovány množstvím zúčastněných subjektů a dalších zapojených stran, které se podílejí na vytváření zisku prostřednictvím podnikatelských aktivit. Avšak lidé a společnosti se často neshodují, když jednají v rozporu s pravidly společnosti. V současnosti jsou firmy svázány striktními pravidly sociální zodpovědnosti, a proto si samy musí dát veřejný závazek – být v souladu s pravidly společnosti. Zároveň musí převést tento záměr do praxe. Význam "dokonalé rovnováhy" nesoucí ochrannou známku "Φ" by nebyl životaschopný, bez přítomnosti firemní komunity. Abychom se zavázali k plnění těchto společenských povinností, zavedli jsme firemní filozofii, na jejímž základě se všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Fukoku chovají při dodržování základních principů řízení.

Politika společenské odpovědnosti:

(1)    Udržení vysoké kvality produktů
• 1. Dodržujeme související zákony a bezpečnostní normy při vývoji a výrobě výrobků.
• 2. Vyrábíme bezpečné a vysoce kvalitní výrobky, které odpovídají potřebám zákazníků.
• 3. Bezodkladně řešíme problémy, když se vyskytnou, a snažíme se předejít jejich opakování.

(2)  Poctivé a jasné obchodní aktivity
• 1. Rozvíjíme vztahy vzájemné důvěry mezi zákazníky a dodavateli.
• 2. Dodržujeme etické jednání v souladu s antimonopolními, subdodavatelskými a souvisejícími zákony.
• 3. Vyhýbáme se obchodní zábavě a obchodním darům, které překračují společensky přijatelné hranice.
  
(3)  Bezodkladné zveřejnění a sdělení firemních informací
• 1. Bezodkladně a přesně zveřejňujeme firemní informace akcionářům a investorům za účelem zlepšit transparentnost řízení.
• 2. Zveřejňujeme firemní informace bezodkladně a přesně za účelem transparentního řízení.
• 3. Shromažďujeme co možná nejaktuálnější a nejpřesnější informace.

(4)  Vytváříme bezpečné a optimistické pracovního prostředí
• 1. Respektujeme individualitu každého zaměstnance, abychom povzbudili jeho kreativitu.
• 2. Diskriminace, sexuální obtěžování nebo jakékoli jiné porušování lidských práv je zakázáno.
• 3. Usilujeme o správné vedení zaměstnanců a dodržování zdravotních a bezpečnostních norem v souladu s pracovněprávními předpisy.
• 4. Vytváříme personální systém s nestranným hodnocením a spravedlivým zacházením, jehož cílem je vytvořit otevřenější a živější podnikovou kulturu, která povzbuzuje svobodné myšleny.
• 5. Distribuujeme tyto pokyny tak, aby byly relevantní pro pobočky a dodavatele v zahraničí, kde jsou odlišné zákony a sociální podmínky.

(5)  Ochrana životního prostředí
• 1. Chráníme životní prostředí před znečištěním v souladu se zákony o ochraně životního prostředí.
• 2. Dbáme na to, aby naše obchodní aktivity měli co nejnižší dopad na životní prostředí.

(6)  Respektujeme výhradní práva (duševní vlastnictví) a zachování důvěrnosti
• 1. Provádíme předběžná opatření, za účelem zachování duševního vlastnictví třetích stran.
• 2. Uvědomujeme si, že společnost má různé důvěrné informace, zahrnující obchodní a technická data a dbáme na bezpečné zacházení s těmito daty.

(7)  Přispíváme společnosti
• 1. Společně s komunitou usilujeme o růst společnosti.
• 2. Podporujeme aktivity v regionech.
• 3. Nezapojujeme se, naopak zaujímáme pevný postoj proti antisociálním sférám vlivu

(8)  Mezinárodní obchodní aktivity
• 1. Při dovozu / vývozu výrobků a služeb dodržujeme postupy v souladu s příslušnými zákony.
• 2. Při rozšiřování obchodních aktivit v zahraničí dodržujeme místní zákony a respektujeme místní kulturu.

(9)  Dodržování souladu se standardy
• 1. Udržujeme systém v souladu se standardy s cílem zajistit, aby obchodní aktivity byly spolehlivě prováděny v souladu s firemní směrnicí.
• 2. Pokud jsou tyto pokyny porušovány, okamžitě přijmeme vhodná opatření včetně disciplinárních opatření vůči zúčastněným osobám podle stanovených postupů.