Politika Fukoku pro rok 2021

POLITIKA FUKOKU PRO ROK 2021

Vzdělávání zaměstnanců
Posilujeme dovednosti řešit soukromé i firemní problémy díky iniciativnímu přístupu a schopnostem nahlížet na situaci z široké perspektivy tak, abychom dokázali své sny uskutečnit.

Bezpečnost na prvním místě
Bezpečnost je vždy to nejdůležitější, proto každý zaměstnanec dodržuje pravidla a podílí se tak na tvorbě bezpečného, zdravého a příjemného pracoviště.

Vybudování politiky pevného základu kvality
Každý zaměstnanec je zodpovědný za dokonalost provedení ve svém procesu tak, abychom zákazníkům dodávali bezpečné a spolehlivé produkty a zajistili jejich vynikající kvalitu.

Soulad s globálním životním prostředím
Naplňujme firemní společenskou povinnost, neboť při svém jednání každý z nás bere ohled na životní prostředí tak, abychom předcházeli globálnímu ničení životního prostředí.

FISKÁLNÍ POLITIKA: Skupina Fukoku usiluje o řešení společenských a environmentálních problémů, o udržitelnou společnost, vytváří produkty přesahující společenská očekávání    a soustředí se na neustálé budování globálně rostoucí excelentní firmy.

1. Vyvíjíme nové produkty a nové obchodní příležitosti
Tvoříme nové hodnoty jak efektivním využíváním základních technologií, tak vývojem nových produktů a technologií, které jsou v souladu se životním prostředím, a díky budování nových obchodních příležitostí nadále pokračujeme v růstu.

2. Zlepšení profitability stávajících obchodních aktivit ···  Nová výroba a inovace výrobní struktury
Zlepšujeme hodnotu produktu využitím vyspělých technologií a zvyšujeme produktivitu pomocí inovativních výrobních procesů.

3. Podpora růstu zaměstnanců a jejich rozmanitosti
Budujeme společnost, která společnými silami uskutečňuje své sny, respektuje rozlišné osobnosti a způsoby myšlení každého jednotlivce a umožňuje svým zaměstnancům, aby profesně rostli a nabývali nové zkušenosti.

4. Posilování povědomí o důležitosti dodržování pravidel
Plošně zveřejníme  Kodex chování zaměstnanců, aby se všichni zaměstnanci mohli řídit pravidly a při svém konání zohledňovali životní prostředí a respektovali lidská práva.

 

1.1.2021  

Takashi Ogawa   

Chief Executive Officer, Fukoku Co., Ltd.