Pilíře manažerské strategie pro rok 2023

  1. Obchodní expanze v globálním měřítku
  2. Vývoj kvalitních produktů a zlepšování a náprava životního prostředí díky lokálnímu řízení genba-ryoku
  3. Vývoj nové generace technologií a nových obchodních příležitostí
  4. Budování příjemného pracovního prostředí

Definovali jsme si 4 manažerské strategie s konkrétními činnostmi, které nám pomohou být „firmou, kde všichni zaměstnanci pracují na lepší budoucnosti“ a „firmou, která si cení globálního životního prostředí a rozvíjí se spolu s širší společnosti“ tak, jak se praví v naší Vizi managementu.

První tři strategie mluví o „Obchodní expanzi v globálním měřítku“, „Vývoji kvalitních produktů a zlepšování a nápravě životního prostředí díky lokálnímu řízení genba-ryoku“ a „Vývoji nové generace technologií a nových obchodních příležitostí“. Zároveň věříme, že zásadní vliv na realizaci těchto strategií bude mít i „Budování příjemného pracovního prostředí“, a proto jsme tento cíl přijali jako čtvrtý Pilíř naší manažerské strategie.