Firemní filozofie

Nové výzvy a nové hodnoty na cestě k budoucnosti plné snů

Pojďme vytvářet „Produkty, technologie a služby“, které přináší pohodlí a inspiraci lidem z celého světa, a pomozme budovat prosperující a šťastnou společnost.

Zástupci zaměstnanců všech poboček firmy se sešli a hovořili o tom, jaké hodnoty by měly být základem jejich práce, do jakých obchodních aktivit by se měli zapojovat pro vytváření nových hodnot tak, aby se všichni pracovníci cítili spokojení a aby mohli společně jako tým dál růst.

  1.  Skupina Fukoku se bude snažit dosáhnout dalšího důležitého milníku a oslavit stoleté výročí založení. Budeme se snažit být „přední společností ve vytváření nových hodnot“ v duchu firemního hesla “Ano, jdeme do toho!” (Pusťme se spolu do něčeho nového!).
  2. Díky našim „Produktům, technologiím a službám“, které přináší pohodlí a inspiraci lidem z celého světa, budeme přispívat k budování prosperující a šťastné společnosti.

Skupina Fukoku se na základě směru, který tyto dvě myšlenky udávají, rozhodla přijmout Firemní filosofii “Nových výzev a nových hodnot“.